Universitat i eleccions


Article publicat a l’ABC, traduït de l’espanyol, de César Nombela

Molt important és la pròxima decisió electoral; amb la cohesió nacional seriosament amenaçada i els núvols que amenacen l’economia, hi ha matèries essencials sobre les quals exigir plantejaments clars a qui demanen la nostra confiança. No obstant això, també hi ha qüestions bàsiques per a la societat, com l’educació, que estan en la base del seu futur. Incorporar-les com prioritats a l’acció de govern és fonamental fins i tot per a assentar els drets i el nostre futur com a país.

Veurà la pròxima legislatura una nova reforma de la norma bàsica sobre la Universitat? Independentment de la valoració de cadascú sobre les dues últimes reformes -la meva està clara per als lectors d’aquest diari-, ambdues van mancar d’un consens mínim dels dos partits majoritaris. Amb això, les coses estan obertes a nous processos de canvi, pel que caldrà estar atents al que formulin els programes electorals. L’única política acceptable serà la que combini l’autonomia amb la responsabilitat per emprar eficaçment els recursos, posats a la disposició de la Universitat pel contribuent, i per donar compte i raó de tot això. Naturalment, tant el sistema de finançament com l’organització del govern de les institucions, han d’articular-se per garantir aquests objectius.

És urgent potenciar el paper de la recerca universitària i la seva projecció a la docència. La formació per manejar, gestionar i crear coneixement és tasca de la universitat, i ha de rebre tota l’atenció en una Espanya, que ha d’arribar a com més aviat, no al 2%, sinó al 3% d’esforç global en Recerca i Desenvolupament (R+D), així com fer rendibles els avenços.

A punt d’inaugurar un nou sistema de selecció del professorat, en el qual s’ha suprimit la prova pública d’habilitació nacional, caldrà valorar en quina mesura el nou sistema assegura l’obertura d’oportunitats i la mobilitat d’un conjunt de personal acadèmic que, al meu judici, pot ser més productiu del que permet el sistema actual.

Comentari personal: Aquesta vegada la meva coincidència és molt alta.

2 respostes a “Universitat i eleccions”

  1. a 08 gen. 2008 a les 6:04 Dessmond

    Jo també estic molt d’acord amb el que expressa aquest article. Veurem que passarà a la propera legislatura.

  2. a 08 gen. 2008 a les 7:22 enriccanela

    Dessmond,
    El PP en el seu dia va dir que si arribaven al poder canviarien el decret de titulacions. No és que m’agradi, però sant tronem-hi. Pel que fa a l’accés del professorat són hipercentralistes i favorables a l’acreditació. Els agraden les festes hispàniques com les oposicions o la legió desfilant amb la cabra.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació