Enric I. Canela

Cal que digui que a mi el que diu aquest resum m’agrada. Per altra banda, vist el quadre horari, que es pot baixar a l’enllaç de la part inferior, també m’agrada. L’única cosa que no m’agrada és el fet que els mòduls del quadre horari puguin ser voluntaris. Al meu parer, les matemàtiques han de ser sempre obligatòries per als estudiants de ciències – tècniques. També penso, com el conseller, que no és al batxillerat in s’ha d’ensenyar llengua. Al meu temps això no s’estudiava aquestes edats. Cal que els estudiants que estudien batxillerat ja en sàpiguen i sinó que repeteixin. El batxillerat no ha de ser assistencial. No estic gens d’acord amb aquesta reclamació sobre els estudis de llenua catalana i espanyola al batxillerat. Altra cosa és fer literatura o filosofia, especialment aquesta última que serveix per estructurar la ment.

Del web de la Generalitat de Catalunya

Es potencien les especialitats per millorar la formació específica de cara a la universitat i a la FP

El projecte de decret d‘ordenació dels ensenyaments del Batxillerat presentat pel Departament d’Educació, potencia les assignatures de l’especialitat que l’alumne ha escollit. D’aquesta manera es pretén millorar la formació específica de cara als estudis posteriors, tant sigui una carrera universitària com un cicle formatiu de grau superior.

Les dades de les proves d’accés a la universitat dels darrers cursos mostren un clar dèficit en les assignatures específiques de les modalitats escollides pels alumnes i que es corresponen amb les diplomatures i llicenciatures que l’estudiant vol cursar. Això succeeix especialment en les assignatures científiques.

Per aquest motiu i pel fet que el Batxillerat és una etapa que té com a finalitat, entre altres, preparar per als estudis superiors, el nou decret incrementa les hores dedicades a les assignatures de la modalitat que l’estudiant ha escollit. En concret, s’inverteix la proporció que hi havia amb la normativa anterior, 16 hores setmanals de matèries troncals i 14 de matèries modals, per passar a 14 de troncals i 16 de modals

Dades destacades del nou decret

  • Assignatures optatives: obligatòriament, el centre ha d’oferir una segona llengua estrangera entre les optatives i a oferir també, una estada a una empresa amb una càrrega horària mínima de 140 hores (per a assignatures optatives).
  • Promoció de curs: els alumnes passaran de curs quan hagin aprovat totes les matèries o tinguin, com a màxim, dues assignatures suspeses. Si suspenen tres o quatre assignatures podran optar per repetir el curs complet o per repetir aquelles matèries que no han superat i completar l’horari amb dues o tres assignatures del curs següent. En cap cas, això suposa que passa de curs, sinó que pot anar avançant en els estudis del següent curs. Si se suspenen més de quatre assignatures, s’ha de repetir el curs complet.
  • Competències bàsiques: en comunicació, gestió i tractament de la informació, competències digitals, capacitat de recerca, personal i interpersonal i coneixements i interacció amb el món.
  • Distribució horària: Descarregueu-vos la taula amb la distribució d’horaris

Actualment, el Consell Escolar de Catalunya està analitzant el text per emetre el seu dictamen sobre la norma, que es començarà a aplicar el pròxim curs 2008-2009.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació