Biomedicina


Enric I. Canela

La Mañana publicava Huguet aprova la creació del grau de Biomedicina a la UdL

Deia, entre altres coses, El degà de la Facultat de Medicina, Joan Ribera va aprofitar l’esdeveniment per a recordar al conseller la proposta de crear un grau de Biomedicina. Aquests nous estudis, que ja han estat aprovats dintre del programa de graus de la UDL, “s’estan implantant en les principals cabdals d’Europa”, va assegurar Ribera. Lleida seria la primera capital espanyola que els engega. El conseller es va comprometre a valorar la proposta amb el degà, Joan Ribera i amb el rector, Joan Viñas.

També ho recollia, més curt, el diari AVUI.

Això em porta a fer un comentari sobre la Biomedicina. Cal dir que s’ha posat de moda a totes les universitats que tenen centres relacionats amb les ciències mèdiques i biològiques la creació d’aquest o títols similars. Al meu mateix departament es demana aquest títol. De fet penso que hi ha una gran confusió. A mi no m’agraden aquestes definicions que busquen atreure estudiants i així tenir “clients”. La Biomedicina és un àmbit, en el Plan Nacional, d’aquells aspectes de la Biologia Humana, en un sentit ampli. Inclou la Bioquímica i Biologia Molecular, la Genètica, la Fisiologia, la Biologia Cel·lular, la Immunologia, etc. és a dir, ciències bàsiques per comprendre el funcionament de l’organisme humà i poder estudiar la seva fisiologia i patologia i així ajudar al seu coneixement u a trobar solucions per evitar o pal·liar els comportaments anòmals. Àmplia definició que comporta la interrelació entre món de la ciència bàsica i clínica.

Al meu parer la Biomedicina és una Biologia Humana i qualsevol Facultat de Biologia, amb mitjans, la pot impartir sense problemes, no cal buscar noms que poden desvirtuar-la i entrar en conflicte amb les Facultats de Medicina que no accepten que la paraula Medicina aparegui e altres llocs que no sigui la seva facultat. En realitat es tracta d’un conflicte que neix de la dificultat de les facultats de Medicina de tenir estudiants de postgrau, doctorands, sortits de la seva Facultat. La majoria volen ser metges en exercici i la recerca dels departaments d’aquestes facultats requereixen estudiants que s’hi quedin. Al meu parar no caldria complicar-se la vida, simplement permetre que les facultats de Biologia i Medicina impartissin, els perfils que les seves instal·lacions i professorat permetessin. Sense altra limitació que no consumir més recursos públics innecessàriament.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació