- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Catalunya a punt de tenir un premi Nobel de Física

Enric I. Canela

He rebut El Calbot del dimecres que envia la Fundació Catalunya Oberta [2]. Diu així:

El director del Servei Català de Trànsit, Pérez Moya, vol estrènyer els carrils d’algunes carreteres perquè els conductors vagin més a poc a poc. Vol reduir la seguretat per fer-nos reduir la velocitat. Brillant idea. Si posés claus a les carreteres o les tornés a convertir en camins de carro encara correríem menys. Pérez Moya confon mitjans i objectius, com si la seva prioritat no fos la seguretat de les persones sinó les paranoies ecologistes. Que no hi ha una llei? No són majors d’edat els conductors? Doncs que deixi estar els carrils i es gasti els quartos en radars. Encara que els Estats Units siguin líders en l’ús d’aquests ginys, ha de saber que no contaminen.

És evident que el nivell intel·lectual de Catalunya està pujant a un ritme extraordinari. Toni Calpes, segons e-notícies [3], ha fet conya sobre la llumenera de Pérez Moya. Aquest home sortirà a l’antologia del disbarat.