Del web del Comissionat per a Universitats i Recerca

La comissionada Blanca Palmada i el professor Miquel Berga presenten unes mesures per millorar la integració i la presència de l’anglès a la universitat

  • El Comissionat aportarà 30 milions d’euros al Pla de Multilingüisme
  • Les titulacions amb matèries en anglès obtindran una “Menció de Qualitat Multilingüe”
  • La implantació de les assignatures en anglès es durà a terme progressivament a partir del proper curs

Avui, dimecres 6 de febrer, la comissionada per a Universitats i Recerca, Blanca Palmada, i el professor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Miquel Berga han presentat l'”Estudi sobre les mesures adequades per aconseguir una millor integració i presència de la llengua anglesa en l’activitat acadèmica del sistema universitari català”. El professor Berga és el director d’aquest estudi, en el que han col·laborat també Josep M. Cots (UdL), Cristina Escobar (UAB), Neus Figueras (Departament d’Educació) i Pilar Gómez (UB). L’assessorament normatiu ha estat a càrrec de Pere Torra (UPF) i la documentació i coordinació a càrrec d’Esther Celma (UPF).

El sistema universitari català ha de facilitar i estimular la presència d’una tercera llengua que garanteixi l’accés al coneixement i a la interacció comunicativa internacional en l’àmbit de la recerca i de les activitats pròpies del món universitari. Tots els indicadors apunten a l’anglès com a la llengua en la posició més adequada per a complir aquestes funcions.

La comissionada per a Universitats i Recerca, Blanca Palmada, confirma que el Govern, en el marc del finançament per objectius de les universitats públiques catalanes, aportarà 30 milions d’euros per finançar el Pla de Multilingüisme.

En relació a l’accés a la universitat, l’estudi assumeix com a punt de partida que el coneixement real de llengua anglesa dels estudiants quan accedeixen a la universitat se situa entre el nivell A2 i el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR). L’estudi assenyala que l’objectiu seria assolir el nivell B2, que se situa entre segon i tercer curs de l’Escola Oficial d’Idiomes i tot just abans de l’examen del PET (Preliminary English Test) de la Universitat de Cambridge.

Obtindran una “Menció de Qualitat Multilingüe” aquelles titulacions que garanteixin un nivell final d’anglès corresponent al B2, que ofereixin crèdits de matèries pròpies en anglès i que promoguin un sistema de suport lingüístic i pedagògic al professorat i a l’alumnat, de manera que s’impulsi una adequada implantació d’assignatures en llengua anglesa.

A més, el Suplement Europeu al Títol (SET), que serveix per homologar i validar a nivell europeu els títols expedits a l’Estat espanyol, recollirà el nivell de llengua anglesa que hagi acreditat cada estudiant durant el període d’estudis universitaris i les assignatures que ha cursat en aquesta llengua.

L’estudi estableix que la via d’acreditació preferent per al coneixement de la llengua anglesa sigui haver superat un mínim del 10% dels crèdits de matèries pròpies de la titulació impartides en llengua anglesa. En aquest còmput, s’inclourien els crèdits reconeguts que l’estudiant hagi pogut cursar en llengua anglesa en programes de mobilitat. L’estudi fixa com a vies alternatives o bé la possessió d’un certificat equivalent al nivell B2 d’anglès, o bé la superació d’una prova específica de nivell B2 del MECR que pugui facilitar la pròpia universitat. En tot cas, recomana que només puguin acollir-se a aquestes vies els estudiants que hagin superat almenys una assignatura pròpia de la titulació en llengua anglesa.

L’estudi s’ha fet arribar als vicerectorats de les universitats catalanes que formen part de la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya. Aquest estudi es pot consultar a partir d’avui a la biblioteca del Comissionat per a Universitats i Recerca.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació