- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Sobre la marca Universitat de Catalunya

Enric I. Canela

El diumenge Xavier Marcet publicava un article titulat quatre preguntes sobre la Universitat de Catalunya [2]. L’article és una reflexió sobre el projecte Universitat de Catalunya que impulsen els rectors de les universitats públiques i que recolza el departament d’Innovació, Universitats i Empresa. La reflexió la fa Marcet en base a quatre preguntes, jo diria quatre temes.

Les qüestions que planteja i mig respon Marcet són:

  1. Què hi guanya el sistema?
  2. Governança?
  3. Recerca?
  4. Sobre la marca.

A més Xavier Marcet afegeix una pregunta extra: Per cert, qui ho liderarà?

Prefereixo que llegiu l’original. Val a dir que la meva coincidència amb les conclusions, o consideracions de Xavier Marcet, són molt elevades, gairebé totals.