Del web de la European University Association

Més de 120 directius d’universitat, els administradors i els experts financers es van reunir a Brussel·les els dies 7 i 8 de febrer per participar Conferència d’Experts d’EUA sobre la sostenibilitat financera de les institucions d’ensenyament superior europees.

La Conferència tenia com a objectiu explorar els lligams entre costos i finançament amb autonomia, governabilitat i retiment de comptes, i formular propostes i concretar recomanacions per a les universitats sobre el desenvolupament de la seva gestió financera cap a una comptabilitat de costos totals.

Els resultats inicials de l’estudi d’EUA demostren que hi ha una diversitat enorme de models de finançament institucionals i el desenvolupament dels models de càlculs de costos són molt diferents tant en la terminologia financera com en la definició dels costos de les seves activitats.

Cal establir un model comú i arribar a definir els costos totals de les diferents activitats de les institucions d’educació superior.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació