Enric I. Canela

Llegeixo a l’Idescat l’estadística 2005 sobre R+D. Diu: L’any 2005, la despesa interna de Catalunya en R+D va ser de 2.302,3 milions d’euros i va créixer un 9,3% en un any. El pes de la despesa en R+D sobre el PIB va ser de l’1,35%. Per sectors, destaca l’aportació de les empreses i institucions privades sense afany de lucre, que representen el 63,4% del total de la despesa, seguit de l’ensenyament superior, que té una participació del 25,1%. L’Administració pública va tenir una participació en la despesa interna en R+D de l’11,4%. A Espanya, la despesa en R+D ha estat de 10.196,8 milions d’euros i va augmentar un 14%%, si es compara amb l’any anterior. El pes de la despesa en R+D sobre el PIB l’any 2005 es va situar en un 1,13%.

A les dades és veu que l’augment espanyol és superior al català. Espanya millora el percentatge d’augment respecte al del 2004, mentre que el de Catalunya empitjora. El percentatges d’augment 2003, 2004 i 2005 espanyols van ser el 14,2%, 8,9% i 14,0%, respectivament, mentre que els de Catalunya per als mateixos anys van ser 15,2%, 12,3% i 9,2%. Sembla que el canvi de govern no va afavorir a l’R+D. Si mirem el pes de la despesa en R+D sobre el PIB a l’any 2003 va ser de l’1,38% i al 2005 del 1,35%.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació