- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Internacionalitzar la UB

Enric I. Canela

La Vanguardia publica avui un interessant reportatge sobre la reforma del Paranimf de la Universitat de Barcelona [2]. Aquesta notícia està relacionada amb la que publica al costat d’una que titula: Rectors de tota Europa definiran a Barcelona la universitat global [2] i subtitula el lobby universitari aspira a una major influència econòmica i social. Serà el 27, 28 i 29 de març´. La UB acollirà 350 rectors d’universitats europees amb motiu de la conferència de primavera de la Associació Europea de Universitats (EUA). Serà el primer cop que a la UB es reuneixin tants rectors. Ja m’he referit prèviament a aquesta notícia en aquest bloc [3].

El rector de la UB, Màrius Rubiralta, vol que la conferència serveixi per preparar la exportació a Amèrica Llatina d’aquest model de lobby europeu d’universitats.

A la cita es volen posar les bases per potenciar la influència que les universitats tenen en llur entorn socioeconòmic. Més concretament, cal preveure iniciatives com ara els posicionaments en qualitat de lobby que ha realitzat la conferència en convocatòries anteriors: declaracions polítiques sobre el nou model d’universitat, definició de criteris d’avaluació externa d’aquestes institucions o propostes per harmonitzar la difícil convivència de l’ensenyament superior, la recerca i la innovació en el model universitari actual.

Aquesta reunió és una important oportunitat per a la internacionalització i visibilitat de la UB. Un pas més en l’estratègia del rector de situar la UB entre les millors d’Europa.