Extret de CantabriaConfidencial.com

La candidata del Partit Socialista de Cantàbria al Congrés, Elena Salgado, va a la Universitat de Cantàbria les línies programàtiques del PSOE en política universitària, els objectius de la qual “irrenunciables” són la millora de la qualitat i eficiència del sistema perquè arribi a “nivells d’excel·lència” i se situï entre els deu més avançats del món. Elena Salgado va dir que els eixos d’acció del PSOE per als pròxims quatre anys són organització universitària, recerca, educació superior i transferència i innovació des del punt de vista de la universitat i l’empresa.

Va parlar d’una ‘Estratègia Nacional d’Excel·lència de les Universitats 2015’. Es tractaria, segons va apuntar, d’establir un nou sistema de finançament basat en els resultats i orientat a la qualitat, amb dotacions “creixents” fins a arribar a els paràmetres dels països més avançats.

Va assenyalar que per assolir aquest objectiu, es promourà la modernització de l’aparell administratiu i de gestió de les universitats, es mantindrà l’impuls de la Conferència General de Política Universitària i el funcionament del Consell d’Universitats, i s’incrementarà la inversió en fins al 1,5% del PIB, amb la injecció en el sistema de fins a 2.300 milions d’euros a finançar entre les comunitats autònomes i l’Estat.

Respecte a la recerca, va explicar que el PSOE es proposa situar a Espanya en l’any 2015 entre els deu països “més avançats” del món en ciència i tecnologia. Per a això, s’impulsarà un nou Pacte per la Ciència que descansarà en tres eixos: una nova Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació; l’increment dels recursos a la R+D+i; i la promoció de l’excel·lència científica.

En educació superior es prosseguirà amb la reforma dels ensenyaments en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, adequant les carreres tradicionals als nous títols de grau, màster i doctorat, millorant la seva correspondència amb les noves necessitats professionals, socials i culturals i incorporant noves metodologies docents i estàndards de qualitat.

Va destacar l’establiment d’un Estatut del personal docent i investigador, la definició d’una carrera professional “més racional, progressiva i atractiva”, o el desenvolupament d’un sistema retributiu vinculat a l’avaluació del rendiment científic i docent, revisant i reforçant l’actual de productivitat docent (quinquennis), investigadora (sexennis) i de gestió.

En l’àmbit de l’alumnat, va destacar com objectiu primordial assegurar i fer efectiva la igualtat d’oportunitats dels estudiants i facilitar i donar suport els seus èxits acadèmics i professionals. Al costat d’això, va anunciar que es millorarà el sistema de beques i ajudes a l’estudi.

En matèria de transferència i innovació, va considerar necessari “reforçar” la connexió de l’empresa amb el sistema educatiu, parant especial esment en la formació professional i universitària. A aquest efecte es preveu l’elaboració d’un Pla Estratègic Estatal per a la promoció de la cultura emprenedora juvenil en col·laboració amb els agents socials, les Universitats i les Comunitats Autònomes.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació