- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Estadística de patents

Enric I. Canela

Podeu veure l’última estadística de patents publicada fa uns dies per Eurostat [2]. Espanya té una posició ben galdosa. No és cap novetat.

No mereix cap comentari especial a banda de dir que cal fer alguna cosa. Catalunya no pot seguir així.