Enric I. Canela

Deixant de banda la Conferència de Primavera de l’Associació Europea d’Universitats (EUA) i les diferents queixes que hi ha hagut sobre el procés de Convergència cap a l’Espai Europeu d’Educació Superior, el procés de Bolonya, faré algunes consideracions personals sintètiques.

Virtuts generals:

 • Permetrà l’equiparació de les titulacions a tota Europa i evitarà absurds processos d’homologació que a vegades trigaven anys.
 • Un únic sistema de titulacions reconegudes i una facilitat de mobilitat d’estudiants i titulats.
 • Sens dubte contribuirà al procés d’integració europea.

Virtut espanyola:

 • Es canviarà l’estrany sistema de considerar un crèdit equivalent a deu hores de treball del professorat i passarà a equivaler a la feina de l’estudiant, com a tota Europa
 • Millora del sistema de docència i aprenentatge que es basarà en una relació és intensa entre professorat i estudiants. A Europa, la de referència, ja és així.

Defectes espanyols:

 • Va tard
 • S’allunya del model més general a Europa. Adopta un sistema homogeni de quatre anys. No deixa flexibilitat.
 • Un sistema administratiu rígid amb controls a priori impensables a l’Europa de referència (Consell d’Universitats i ANECA)

Condicions sine qua non:

 • Un sistema de beques que permeti que estudiants es dediquin a temps complet a l’estudi
 • Recursos per disposar del professorat i del personal de suport a la docència necessari a causa de la disminució de la relació estudiants : professor. Sense aquesta disminució serà impossible la interacció implícita en els nous plans d’estudi que seguiran el model europeu
 • Espais adaptats a aquestes necessitats de relació entre estudiants i professors, i de permanència dels estudiants als centres.

Esperem que es posin els mitjans.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació