Enric I. Canela

M’ha fet gràcia llegir a La Vanguardia un article que titula: La LOU permet que els professors d’universitats públiques siguin directius d’empreses de recerca.

M’ha fet gràcia perquè va ser molt difícil la negociació amb el PSOE per tal de tirar endavant el canvi durant el procés d’aprovació de la Llei de Modificació de la LOU. Llargues negociacions al Senat, el Ministeri d’Administracions Públiques no volia, tot i la predisposició del Ministeri d’Educació i Ciència. Molt telèfon amb Madrid i una magnífica feina de la bona amiga i senadora Rosa Núria Aleixandre.

El que em sorprèn és que La Vanguardia publiqui això ara (no és culpa del diari):

Els professors d’universitats públiques poden ser administradors o membres rectors d’empreses de recerca després de l’última modificació de la Llei Orgànica d’Universitats que va entrar en vigor el 3 de maig de 2007 amb l’objectiu d’impulsar la creació d’empreses de recerca des de les universitats, segons informa avui el Secretari d’Estat d’Universitats i Recerca, Miguel Ángel Quintanilla, amb motiu de la presentació d’un estudi realitzat per Evertis para informar sobre aquesta modificació.

Així mateix, hi ha altres tres novetats importants com que els docents universitaris podran participar en l’accionariat de les empreses amb més del 10 per cent, el límit imposat abans de la modificació. Aquesta inversió només està permesa en empreses de base tecnològica. Amb aquesta mesura també es persegueix que les universitats obtinguin els seus propis ingressos i depenguin menys de l’Administració Pública.

D’altra banda, es fomenta la creació d’aquestes empreses des de les universitats permetent als professors que creen la seva pròpia entitat tecnològica amb una excedència de cinc anys durant la qual es reserva el lloc de treball i es computa l’antiguitat. Per regular les relacions entre les empreses a les quals pertanyin els docents i les universitats en les quals imparteixen classe i evitar favoritismes o definir què és una empresa de base tecnològica s’està elaborant l’Estatut del personal docent investigador.

L’últim canvi és la inclusió de la transferència de coneixement com funció i objectiu de la universitat que reforça el seu deure cooperació amb el sector productiu. D’aquesta manera, inclou la transferència de coneixement com a criteri rellevant per avaluar resultats i mèrits dels investigadors públics i incorpora el desenvolupament tecnològic i la transferència de coneixement com a activitats amb retribució addicional.

Espanya ha tingut en els últim anys una evolució ascendent en la creació de ‘spin of’ (empreses de nova creació) en l’àmbit universitari. Així, mentre que en l’any 2000 s’havien format 18 noves empreses, en 2006, les últimes dades dels quals es disposa, es van crear 146. En aquest any són 32 les universitats que han creat almenys una ‘spinf of’, enfront de les 10 de 2001.

En aquestes noves empreses de base tecnològica destaca el sector de la informàtica, amb 270 noves empreses fins a 2006, seguides de la R+D amb 92, la Química amb 87 i la Biotecnologia amb 47.

Malgrat aquest avanç, Espanya, amb 88 ‘spin of’ de base tecnològica en 2005, dista molt de les creades a Europa, on es van instituir 434 o en Estats Units, amb 628.

Fa un any gairebé de l’entrada en vigor de la llei i ara anuncien la novetat?

En tot cas si val la pena assenyalar l’evolució fins ara de la seva aplicació.

També cita aquesta “novetat” Terra.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació