Enric I. Canela

Fa uns dies Eurostat va publicar una de les seves estadístiques sobre R+D, concretament es tractava del destí dels recursos governamentals (totals) en R+D dels diferents països (Government budget appropriations or outlays on R&D — GBAORD) corresponent la 2005.

L’enquesta es força densa i em portaria molta feina fer un resum, tanmateix si voldria destacar unes dades.

Espanya ocupa una posició molt digna, per sobre de la mitjana de la UE-27 quan a percentatge del PIB destinat a aquesta matèria.

El que és una anomalia respecte al comportament d ela mitjana europea és que Europa destina la part principal “Research financed from General University Funds (GUF)” (31,4 %), en segon lloc està la “Non-oriented research” (15,1%) , en tercer “Defence” (13,3%) i en quart “Industrial production and technology”(11%). Espanya destina a aquests apartats el 17,8%, l’11%, el 16,4% i el 18,5%. Probablement unes despeses en Defensa massa elevades i massa baixes en GUF i Recerca no orientada.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació