- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Català a la universitat

Enric I. Canela

Avui Jesús Palomar ha publicat A la universitat en català [2]. Reprodueix la declaració de la campanya de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) [2] a la universitat, en català! [3] Amb una sèrie d’enllaços. Un d’ells és el de les adhesions individuals.

Us convido a llegir el document i a adherir-vos. Se m’havia passat. Acabo de fer la meva adhesió individual.