- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

El PAS de la UdL

Enric I. Canela

El dia 23 vaig publicar El PAS ignorat en el procés de Bolonya? [2] i el  Estudi sobre el PAS de les universitats [3]. Avui publica un resum Universia [4]. Destaca que el PAS de la UdL necessita un servei de resolució de conflictes. Jo crec que són consideracions que no es limiten a la UdL.