Enric I. Canela

A Ibercampus es pot llegir una entrevista amb Imma Tubella, rectora de la UOC. En destaco algunes frases:

  • Hauríem de situar la universitat situar-la en el centre del debat social i dotar-la dels recursos necessaris perquè pugui afrontar els reptes que sorgeixin; el primer d’ells, l’Espai Europeu d’Educació Superior.
  • La universitat necessita repensar la seva gobernança i construir un sistema de gestió eficient basat en un finançament per objectius i projectes i compromès amb el retiment de comptes.
  • Cal explicar i fer entendre a la societat que si volem un model de país basat en una economia intensiva en coneixement i una societat responsable i cohesionada, hem de preocupar-nos per tenir una educació superior de qualitat.
  • El meu repte és el de trobar el just equilibri entre les possibilitats que ens ofereix la xarxa i la preocupació per assegurar la qualitat en totes les nostres actuacions.
  • Universitat oberta i universitat a distància no són sinònimes.
  • La UOC és pionera en molts dels temes d’adaptació a Europa.
  • La tecnologia obliga a repensar el model d’aprenentatge i, en últim terme, a transformar-ho. Les universitats presencials ho tenen més difícil perquè han de canviar per complet la seva cultura interna.
  • Els nostres estudiants tenen una mitjana de 33 anys i el 90% treballa. Un gran nombre d’ells cursa una segona titulació i gairebé tots són estudiantes a temps parcial.

 

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació