L’ABC publicava dimarts un article que titulava “L’ANECA crispa als rectors. Diu: L’última fase del procés de Bolonya, és a dir, la integració d’Espanya en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), que entrarà en vigor en 2010, troba més dificultats de les previstes inicialment. D’una banda, a poc més d’un any de la integració en l’espai comú, els estudiants denuncien la falta d’informació sobre procés i es mobilitzen contra l’adaptació del sistema universitari a les exigències que comporta la convergència europea de títols. Per altra banda, els rectors s’inquieten no només per l’actitud que puguin prendre els estudiants, sinó pel paper que està ocupant l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (Aneca) en el procés de verificació dels nous títols. Aquest malestar dels rectors es va posar de manifest en la recent Assemblea general de la CRUE, celebrada a València la passada setmana, on les primeres autoritats acadèmiques van fer escoltar la seva veu contra un trajecte ple de dificultats. Les universitats, que pretenen implantar el pròxim curs les titulacions sol·licitades, no oculten la seva contrarietat pel fet que la Aneca els hagi retornat la majoria d’elles -es diu que només ha avaluat positivament un terç del total- sota arguments «sinuosos i indeterminats» als quals, segons els afectats, no se sap què respondre. En realitat i després de no obtenir les universitats l’ampliació del termini previst inicialment per proposar noves carreres, només tres de cada deu institucions públiques van presentar la sol·licitud de nous plans o adaptats a la normativa inspirada en la Declaració de Bolonya i posteriors, que han estat subscrites per 40 països. En concret, de les 207 sol·licituds d’avaluació i verificació, 75 (36%) corresponen institucions públiques i 132 (64%) a privades. Com exemple d’aquest escàs percentatge d’universitats públiques disposades a oferir nous estudis, només la Carlos III, una de les més joves i més avançades de Madrid, ha proposat impartir a partir del pròxim curs les seves 23 titulacions d’acord amb la normativa europea. I la majoria d’elles han recorregut el camí de tornada a la Universitat amb les objeccions de la Aneca. El procés, que ja es tenyeix de polèmica i crispació, comença amb la sol·licitud de verificació de títol oficial per la Universitat que correspongui al Consell d’Universitats, utilitzant el suport informàtic elaborat per la Aneca. El Consell, després de les verificacions pertinents, remet el pla d’estudis a la Aneca perquè emeti el seu informe d’avaluació. Per a aquesta missió, l’Agència ha constituït comissions d’experts per àrees de coneixement que, d’acord amb uns protocols, elabora els informes motivats, de forma favorable o desfavorable i en els quals fins i tot es poden incloure recomanacions per millorar el projecte. Aneca envia els informes a les universitats i aquestes disposen de 20 dies per presentar al·legacions. Conclòs el termini i valorades les al·legacions, l’Agència realitza un nou informe i ho remet al Consell d’Universitats, que els analitzarà en sessió plenària. Contra la resolució, els rectorats podran recórrer davant la presidència d’aquest òrgan. Els rectors denuncien que la Aneca està incomplint els terminis, el que pertorba de forma decisiva la seva programació per al pròxim curs, ja que no saben quins estudis podran oferir. Critiquen també la indeterminació de les resolucions i el qual no hagi un interlocutor físic en l’Agència per debatre les decisions. Demanen que el dictamen final no només es remeti al Consell d’Universitats sinó també a les pròpies institucions ja que elles són les quals demanen l’avaluació de les carreres que volen oferir. En aquest conflicte, les universitats privades se senten especialment perjudicades, no només perquè presenten titulacions molt noves sinó també perquè competeixen pels alumnes en un moment de suficiència de places en les públiques.

La Gaceta de los Negocios publicava dimarts un article sobre Bolonya. Es tracta d’un article de Pedro González-Trevijano rector de la Universitat Carlos III. Després d’explicar-nos coses sobre la ciutat de Bolonya, prescindibles, sembla que vol explicar que és el procés de Bolonya, però no, parla del rebuig entre els estudiants i diu que no està d’acord amb els seus arguments. Diu que el més important és que cada universitat pot dissenyar els seus propis estudis. I finalment diu que manca integració entre administracions (més aviat sobra la interferència estatal) i que no s’està posant el finançament (d’acord).

La Gaceta de los Negocios parla d’Andrés Ollero. ÉS catedràtic de la Universitat Rey Juan carlos I i era diputat del PP. Fa molts anys portava els temes d’Universitats al Congrés. Ha publicat ara un llibre: Què em fet amb la universitat? L’hauré de comprar. Diu el comentari que té raó. No sé, normalment no hi coincideixo però cal estar informat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació