Enric I. Canela

Ahir La Vanguardia i Expansión publicaven que el 27% dels títols universitàries que pretenien adaptar-se al model de Bolonya no han estat informats favorablement per l’ANECA. Concretament 57. Es van presentar 205 de 33 universitats.

S’ha obert una crisi perquè l’ANECA només ha informat favorablement el nou ensenyament de Medicina de la Universitat Juan Carlos I i ha rebutjat les propostes de les universitats Francisco de Vitoria, Europea de Madrid i Alfonso X. Aquestes tres universitats són privades (El País, ABC). Esperanza Aguirre deu estar en punt de fusió. El Semanal Digital titula que Cristina Garmendia se la juga a Esperenza Aguirre. Havia signat convenis amb aquestes universitats per impartir els títols.

L’excitació és gran perquè, a banda d’haver informat negativament l’ensenyament de Medicina proposat per una universitat de Múrcia i una de València, han aprovat 3 de Catalunya.

Per la seva banda la URL celebrava que li hagin informat favorablement 8 dels 9 títols presentats.

El proper dia 28 el Consell d’Universitats debatrà els informes i emetrà les resolucions.

La meva valoració personal és, deixant de banda que no estic d’acord amb el procediment submís a les directrius centralistes, que la feina deu haver estat ben feta. L’ANECA és rigorosa en la feina i dubto que hagi comès cap arbitrarietat, més que dubtar, estic ben segur. Imagino que els títols presentats per aquestes universitats estaran mancats de coses substancials o no hauran pogut acreditar professorat o recursos adequats.

La nota de premsa del Ministeri de Ciència i Innovació del dia 22 deia:

L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) ha remès al Consell d’Universitats l’informe amb els resultats de l’avaluació dels primers plans d’estudis adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). De les 205 memòries proposades per un total de 33 universitats espanyoles, la ANECA ha avaluat favorablement un 70%. Una vegada comunicats els resultats a cadascuna de les universitats, i prèvia resolució del Consell, s’obrirà un termini de reclamacions.

La ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, ha convocat al Consell d’Universitats, del que formen part tots els rectors, per al pròxim 28 de maig. En aquesta reunió, el màxim òrgan de coordinació acadèmica i responsable del procediment de verificació dels títols oficials estudiarà el preceptiu informe d’avaluació presentat per la ANECA.

Entre els plans d’estudi presentats, el 42% pertanyen a la branca de “Ciències Socials i Jurídiques”. Li segueixen les “Enginyeries i Arquitectura”, que representen un 21% dels plans, “Ciències de la Salut” un 16%, “Arts i Humanitats” un 15% i “Ciències”, amb un 6% dels plans d’estudi presentats.

A partir d’octubre de 2010 tots els estudiants que comencin els seus estudis universitaris ho faran conforme als títols adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Fins a 2015 els estudiants que cursin titulacions conforme als plans actuals tenen garantit el dret a continuar en el règim en el qual hagin iniciat els seus estudis, si bé poden optar voluntàriament per incorporar-se als nous títols.

La construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior va començar en 1999. El seu objectiu és la convergència dels sistemes universitaris europeus en un marc recognoscible per tots que faciliti la mobilitat d’estudiantes i titulats. AL mateix temps, busca una modernització de l’ensenyament superior europea incentivant l’autonomia i la qualitat a través de sistemes de rendició de comptes i d’avaluació.

Nota: S’adjunta llistat de propostes per universitats.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació