Enric I. Canela

El tema de les possibles noves places de Medicina a l’Estat ha estat àmpliament debatut:

Cristina Garmendia dóna suport a la creació de noves places mèdiques, Govern i comunitats autònomes acordaran més places i facultats de Medicina abans d’estiu, El govern afirma que l’augment de places de Medicina respon a una necessitat, Medicina s’enfronta a la invasió d’11 noves facultats a Espanya, Els númerus clausus, el desafiament d’Innovació.

De moment sembla que algunes places ja comencen a activar-se: Informes positius de l’ANECA. A Madrid treuen foc pels queixals. El dia 28 hi ha discussió a Madrid al Consell d’Universitats.

Voldria recordar que hi ha competències compartides (o repartides). ANECA (Estat) diu si els plans són correctes, el Ministeri de Ciència i Innovació (assessorat per la Conferència de Política Universitària i el Consell d’Universitats, l’Estat en última instància) decideix els númerus clausus, la comunitat autònoma decideix si hi ha una nova facultat (sense permís de l’Estat) i la comunitat autònoma paga.

Absurd tot plegat, no? A Catalunya, de moment estem fent el que la Generalitat vol. És un pas, cal mantenir-se ferms. En aquest cas el meu suport total a la Generalitat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació