- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Més diners per a la mobilitat del professorat universitari

Enric I. Canela

Llegeixo als Acords del Consell de Ministres d’avui [2] que el s’han destinat 255 milions per finançar beques de formació, perfeccionament i mobilitat del professorat. Una bona notícia.

Concretament l’ampliació de continguts de la referència del Consell de Ministres diu:

El Consell de Ministres ha aprovat una inversió de 255,4 milions d’euros per tal que el Ministeri de Ciència i Innovació convoqui ajudes i beques de formació, perfeccionament i mobilitat del professorat en el període 2009-2013. La despesa aprovada suposa un increment de 139,7 milions d’euros respecte del crèdit inicial.

Amb l’acord subscrit avui s’autoritza al Departament a adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs i, fins i tot, pagament de primes d’assegurances dels becaris.

L’autorització s’ha sol·licitat a causa que els calendaris de publicació de les convocatòries es veuen afectats pels calendaris acadèmics, per la qual cosa és necessari anticipar les següents convocatòries d’ajudes: