Enric I. Canela

CiU ha defensat avui la Moció va presentar una en el Parlament en el passat Ple per la que instava el Govern a presentar immediatament la seva proposta per iniciar el procés negociador sobre el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació.

El Conseller Huguet es va comprometre al passat Ple del Parlament a presentar la proposta del Govern sobre el Pacte Nacional.

La Moció de CiU proposa que s’executin tota una sèrie de mesures al marge del Pacte per evitar caure en la paràlisi. Les mesures serien:

1. Desenvolupar el programa Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) – Acadèmia que doni resposta com a mínim als objectius que cobria l’antiga Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària.

2. Potenciar el programa Serra-Hunter per al professorat universitari i de via contractual, com a facilitadors (incompatibilitats, etc.) del desenvolupament de l’emprenedoria en l’àmbit de la transferència del coneixement.

3. Impulsar un programa d’acreditació de titulacions pròpies de les universitats per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

4. Reafirmar el paper de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a l’agència central per a la gestió competitiva, inclosa l’avaluació, dels ajuts de recerca i innovació que emanen de la política de recerca i dels pressupostos del Govern.

5. Impulsar una agència de centres i infraestructures que permeti la consolidació, doni visibilitat i faciliti la governança i el funcionament dels centres acollits al programa Centres de Recerca de Catalunya (CERCA).

6. Presentar un calendari per a la signatura dels contractes-programa pendents amb els centres de recerca i els centres tecnològics.

7. Presentar un mapa de centres tecnològics en desenvolupament amb les dates de la seva posada en marxa efectiva.

8. Impulsar, a partir del partenariat públic-privat i seguint les millors pràctiques internacionals, una política potent de capital-risc.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació