- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Notícies de la premsa d’Universitats, Recerca i TIC del 9 de juny

La Gaceta de los Negocios [2], amb retard, informa avui que els hospitals catalans són líders en publicacions científiques i cites. Sempre va bé que et mantinguin a la premsa.

Expansión [3] publica avui que el Parc Científic de Barcelona d la UB ha iniciat el segon programa de beques en col·laboració amb la UB i ESADE per fer pràctiques d’estiu a empreses biotecnològiques. S’ofereixen vuit places.

Expansión [4] pública avui un article d’Eduard Vallory. Parla de l’aposta per l’excel·lència universitària. Ell és el director de la Barcelona Graduate School of Economics que presideix Andreu Mas-Colell. Parla dels rànquings universitaris i diu que serveixen per establir un criteri de qualitat, destriar i, encara més, incentiven a les universitats a la millora. Diu que les universitats americanes lideren gràcies als recursos públics i privats. També que Europa necessita canvis per recuperar la distància perduda. Oxford i Cambridge han iniciat programes per captar recursos privats perquè saben que sense aquests recursos no resistiran. Més coses. A molts punts d’Europa s’estan adonant de la importància de tenir institucions de primera línia.

ABC [5] publica avui que “la pedrera” científica exigeix millores. Parla amb quatre joves investigadors, estan per sota dels mil euros mensuals. Manca inversió privada, manquen diners, inversió i recerca. Consideren que Espanya depèn massa dels diners públics i animen a les empreses a invertir en ciència, a crear laboratoris de recerca. Manquen donacions, mecenes…

ABC [6] publica avui que Manel Balcells, el president de BioCat considera que a Catalunya manquen gestors especialitzats en Biotecnologia. Diu Balcells que podem tenir un investigador en biomedicina molt bo, però si no sap la part econòmica, necessitarem a algú que entengui d’això, de legislació de patents, de plans de negoci, etc. Per resoldre el problema estudien la possibilitat de finançar a través de Biocat la contractació de gestors i directius experts que ara treballen fora de Catalunya, estrangers o espanyols, perquè contribueixin amb la seva experiència a comandar amb bon rumb dels projectes de biomedicina i biotecnologia de la nostra comunitat. Queden per tancar el finançament d’aquests fitxatges, amb diners públics i privats.