Enric I. Canela

Podeu llegir a la referència del Consell de Ministres d’avui que el Consell de Ministres ha rebut de la Ministra de Ciència i Innovació l’Informe sobre el Progrés del Desenvolupament Reglamentari de la Llei Orgànica d’Universitats.

L’informe posa en relleu que el Ministeri de Ciència i Innovació ha assumit el compromís de donar resposta al desenvolupament reglamentari derivat de la Llei Orgànica d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica de 12 d’abril de 2007.

Aquest desenvolupament normatiu permetrà complir els objectius establerts en l’Estratègia Universitat 2015, que pretén conduir a les Universitats espanyoles cap a la qualitat docent, l’excel·lència investigadora i la competitivitat i internacionalització de les nostres institucions d’educació superior.

L’informe descriu els principals acords arribats a en la present legislatura, en concret, el referit a la verificació dels plans d’estudi adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Així mateix, anuncia els desenvolupaments normatius de l’Estatut del Personal Docent i Investigador (PDI) i l’Estatut de l’Estudiant Universitari i el Consell de l’Estudiant, derivats de la reforma de la Llei, l’execució de la qual és prioritària per al Ministeri de Ciència i Innovació.

Aquest mes ja han començat els treballs per a l’elaboració d’una proposta que requerirà d’un ampli debat i consulta pública, amb l’objectiu d’arribar a el major consens possible.

Tot això ja ho havia anat anunciant la ministra Cristina Garmendia en diferents fòrums oficials. He criticat les limitacions legals que ens encotillen, però és una bona notícia que això tiri endavant ja. Espero que apunti en línia correcta. Dues raons en fan esperar-ho. Una el caràcter decidit i modern de la ministra, sap de les necessitats de la recerca i el desenvolupament. L’altra que tingui al costat a Màrius Rubiralta, ha patit molts anys les cotilles del sistema i té clar el camí a seguir. La incògnita només és si “el sistema” els permetrà fer tot el que estic segur que volen. Recordeu “Si Ministre? Dons a més dels funcionaris ministerials hi ha un munt de professors mentalment envellits que segur que posaran traves a moltes coses. Caldrà que ajudem a superar-los.

Expansión també comenta la notícia.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació