Enric I. Canela

Podeu llegir a la referència del Consell de Ministres d’avui que el Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret pel qual es regula la contractació excepcional de professors col·laboradors.

En la norma s’estableixen les condicions i terminis en els quals, de forma excepcional, les universitats podran contractar professors col·laboradors entre diplomats, arquitectes tècnics o enginyers tècnics, previ informe del Consell d’Universitats. Les contractacions haurien de, així mateix, comptar amb informe favorable de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació o de l’òrgan d’avaluació externa que la Llei de la Comunitat Autònoma determini.

El termini límit per a les contractacions de professors col·laboradors serà el 3 de maig de 2013, data aquesta que es compliran sis anys des de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica de 12 d’abril de 2007, el que es considera temps suficient perquè s’hagi completat ja la implantació generalitzada dels nous ensenyaments.

Es preveu la possibilitat que la contractació de professors col·laboradors pugui estendre’s a aquells diplomats, arquitectes tècnics o enginyers tècnics que, abans de l’entrada en vigor de la reforma de la Llei Orgànica d’Universitats, comptin amb informe favorable, com a professor col·laborador de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o de l’òrgan d’avaluació externa que la Llei de la Comunitat Autònoma determini.

Com podreu veure caldrà l’informe previ del Consell d’Universitats. Un informe no vinculant. No cal que sigui favorable. No hi ha manera que canviïn les coses i no es faci perdre el temps a la gent. A més un informe de l’agència d’avaluació, per sort la comunitat autònoma ho podrà fer. No són les universitats prou grandetes per saber fer això?

Per cert, des de CiU vam fer una esmena que demanava mantenir els professors col·laboradors. Bé ara cal fer una prorroga. I per què s’havien de suprimir? Francament no ho entenc, la casa per la que això no es va acceptar. Veurem si al 2013 no cal fer una altra prorroga ves a saber per a què.

Expansión també ho comenta.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació