Enric I. Canela

Llegeixo a Terra.es que en la seva primera compareixença al Congrés dels Diputats des del seu nomenament, la ministra ha presentat, a part d’un paquet de mesures estrictament científiques, tota una bateria d’accions relacionades amb la Universitat, basades en la cridada ‘Estratègia Universitat 2015’, destinada a afavorir l’excel·lència, la competitivitat i la internacionalització del sistema universitari, quelcom que, segons Garmendia, dependrà d’un gran pacte sobre el nou model.

L’objectiu del Ministeri de Ciència i Innovació en matèria universitària és arribar a una inversió de fins al 1,5 % del PIB en el sistema, injectant més recursos amb criteris d’excel·lència i caràcter competitiu, va anunciar avui la titular d’aquest Departament, Cristina Garmendia.

En aquest pacte han d’estar implicats la comunitat acadèmica, les administracions responsables i la societat en el seu conjunt’.

Ha citat com a principals línies d’actuació en matèria universitària un sistema millor finançat, un major nivell de competència i de projecció internacional, amb major mobilitat, o més compromís de la Universitat amb els reptes socials, culturals i mediambientals.

Quant als estudiants, ha dit que el seu objectiu és involucrar-los en les mesures adoptades i ha anunciat un increment de les beques universitàries, de manera que al final de la legislatura es compti amb un 30 % d’estudiants becats, garantint sempre la portabilitat de les beques.

S’incrementarà el nombre de beneficiaris de les ajudes de mobilitat el 10 % per a aquest curs, i s’engegarà un ‘Observatori alumni ERASMUS’, per fomentar els valors europeus.

A més, a partir de la pròxima convocatòria, els estudiants que facin pràctiques en una empresa estrangera tindran una ajuda del Ministeri equivalent al 50 % de l’ajuda europea que rebin.

S’enfortirà el programa de Préstecs-renda universitat dirigit als màsters oficials – no substitutiu de la millora de les beques orientades als graus -, que per a aquest curs comptarà amb un pressupost de 150 milions d’euros, enfront dels 50 milions de la convocatòria 2007.

Així mateix es crearà la Fundació per a la projecció exterior de les universitats, en els estatuts de les quals es treballa ja, i que compta en el 2008 amb 750.000 euros, i s’impulsarà el desenvolupament d’un nou concepte de campus més integral, amb la dotació d’un fons de 150 milions d’euros destinat a la seva millora i adaptació.

Quant al personal Docent i Investigador, es definirà la carrera professional mitjançant l’Estatut de Personal Docent o Investigador, amb el compromís de disposar d’un esborrany per debatre a l’octubre i tramitar dintre de 2008.

Es planteja l’increment al llarg de la legislatura de les retribucions associades al reconeixement de l’activitat investigadora i un augment de les retribucions actuals del Personal Investigador en Formació (EPIF) fins a arribar en quatre anys a un import de 1.400 euros al mes, en el cas de les beques, i a 1.700 euros al mes en la modalitat de contractes.

Quant a l’Espai Europeu d’Educació Superior, entre moltes altres mesures, s’abordarà la segona fase de verificació de plans d’estudi adaptats a Bolonya, garantint que per a 2010 Espanya tingui tots els seus títols adaptats al nou esquema.-

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació