- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Notícies de la premsa d’Universitats, Recerca i TIC del 17 de juny

Com no podia ser altrament la premsa d’avui comenta i valora la compareixença d’ahir de la ministra Cristina Garmendia al Congrés dels Diputats. Cada diari destaca alguna cosa diferent segons la seva ideologia. ABC [2] (i 2 [3]) cita que la ministra va dir que l’esforç del govern en el procés de Bolonya no ha estat òptim. És una manera de dir-ho. S’ha fet fatal, però no és culpa d’aquest equip, ve de lluny. Expansión [4] destaca l’augment d’inversió previst per a universitats. El País [5] indica que la ministra promet als científics més sou i menys burocràcia. Negocio y Estilo de Vida [6], ABC [7], El Mundo [8], Cinco Días [9], El Economista [10] i Público [11] que Garmendia anuncia una nova Llei de la Ciència per impulsar l’R+D que arribarà al Congrés al primer semestre del 2009. La Vanguardia [12] i Cinco Días [13] que el CDTI dependrà de Ciència i Innovació per simplificar tots els ajuts i donar seguretat jurídica. No comento gaire més perquè ahir ja vaig dir algunes coses a Cristina Garmendia, una valoració personal de la seva compareixença al Congrés [14], i penso escriure més sobre alguns punts concrets conforme els vagi paint. Com dia ahir, m’agrada. Aquest matí he rellegit tranquil·lament el discurs i si fa el que diu, excel·lent.

Público [15] escriu que el secretari d’Estat de Recerca diu que els científics hem d’informar més a la societat sobre la recerca biomèdica.

ABC [2] i El Mundo [16] publiquen el vist-i-plau a un la Facultat de Medicina de la Universitat Europea de Madrid i la negativa a la Universitat Alfonso X El Sabio i a la Universitat Francisco de Vitoria.

Molt interessant l’article de César Nombela a ABC [17] que explica que el govern francès dedica 500 milions d’euros a sis universitats., 500 a cadascuna. Quatre més podrien aconseguir també aquesta xifra de diners. Els diners són per a la reforma de llurs infraestructures i aconseguir que es col·loquin en els rànquings de les millors universitats. Però llegiu l’original, la cosa té interès. Tanta afecció secular dels espanyols en copiar a França, aquesta si que és una oportunitat.

El Punt [18] parla del Llibre Blanc de l’ACUP. Es tracta d’un editorial. Bé, res destacable, però el que és important é que parlin de les universitats i de la recerca, quan més millor.