Enric I. Canela

Encara que en part reiteratiu faig referència al discurs que la ministra Cristina Garmendia va pronunciar ahir en la presentació e l’informe COTEC 2008. Repeteixo, engrescador. La pregunta és podrà tirar endavant aquest projectes? Hi haurà diners.

Hem pogut comprovar amb satisfacció, tal com destaca l’Informe COTEC 2008, que la R+D empresarial a Espanya creix a bon ritme i de forma continuada. La despesa empresarial en R+D puja un 20% respecte a 2005, representant el 55,5% de la despesa total en R+D enfront del 53,8% de l’any anterior, i el nombre d’empreses que realitzen activitats d’R+D creix un 15%. Les empreses han estat igualment capaces d’assumir objectius avançats i desenvolupar projectes tecnològics d’una complexitat sense precedents, desbordant totes les expectatives en termes de nombre d’empreses implicades.

Conscients de l’esforç realitzat i de la importància que té enfortir tals iniciatives, el Ministeri de Ciència i Innovació a través del CDTI, institució que concentrarà la gestió de totes les ajudes a la R+D i empresarial, engegarà una nova línia de finançament destinat a projectes d’innovació amb una elevada càrrega d’actius fixos, canalitzada a través de la xarxa d’entitats financeres i dotada amb, almenys, 200 milions d’euros en 2008. De forma complementària, es dissenyarà i engegarà un servei gratuït d’emissió d’informes motivats per a la desgravació fiscal d’activitats en R+D per a les empreses que financin els seus projectes amb ajudes del Ministeri de Ciència i Innovació.

Igualment es potenciarà la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica augmentant els límits actuals de finançament del CDTI, passant dels 400.000 al milió d’euros en alguns casos. En aquest sentit, incrementarem en un 50% el pressupost que el CDTI destinarà a la iniciativa NEOTEC.

I, finalment, crearem un observatori empresarial de la innovació en el qual les empreses puguin aportar la seva visió sobre les polítiques d’R+D i del Govern, i estudiarem formes per a incentivar la innovació a través de la compra pública de tecnologia, seguint les bones pràctiques identificades per la Comissió Europea. Però som també conscients que un dels “colls d’ampolla” del nostre sistema d’innovació queda reflectit en el desajustament existent entre l’oferta educativa i la demanda que les empreses requereixen per a innovar. I això a pesar que el nombre de persones emprades en activitats d’R+D en equivalència a jornada completa augmenta un 8,1% respecte a 2005.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació