Archive for juny 21st, 2008

Enric I. Canela Abans d’ahir escrivia satisfet Català a la universitat. El Consell Interuniversitaria de Catalunya (CIC) havia donat compliment a l’article 6 apartat 4 de la Llei d’Universitats de Catalunya que diu: D’acord amb la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, el professorat universitari, llevat del visitant i casos anàlegs, ha […]