- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Estructura del Ministeri de Ciència i Innovació

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret que defineix la nova estructura bàsica del Ministeri de Ciència i Innovació que aglutina als organismes de recerca i de gestió d’R+D+i, a excepció de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial, que segueix depenent del Ministeri de Defensa.

Segons ha informat el Govern en un comunicat, s’ha creat el Ministeri de Ciència i Innovació com a departament encarregat de la proposta i execució de la política del Govern en matèria d’universitats, recerca científica, desenvolupament tecnològic i innovació en tots els sectors, així com la coordinació dels organismes públics de recerca de titularitat estatal.

Així, el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), que fins a ara depenia del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, estarà subjecte a partir d’ara al Ministeri de Ciència i Innovació.

La ministra titular, Cristina Garmendia, dirigirà la secretaria d’Estat d’Universitats, la secretaria d’Estat de Recerca, de la qual depèn la secretaria general de Política Científica i Tecnològica i la sotssecretaria de Ciència i Innovació.

A més, Garmendia presidirà els òrgans col·legiats: Conferència General de Política Universitària; el Consell d’Universitats; el Comitè per a la definició del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior; les Conferències sectorials en les matèries de competència del departament; el Consell assessor per a la Ciència i la Tecnologia; el Consell General per a la Ciència i la Tecnologia.

Per altra banda, a partir d’ara passen a dependre del Ministeri de Ciència i Innovació, a través de la secretaria d’Estat de Recerca el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC); l’Institut de Astrofísica de Canàries (IAC); l’Institut de Salut Carlos III; l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA); el Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT); l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) i l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME).