- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació als mitjans

Enric I. Canela

L’aprovació de la proposta de Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació que va fer el govern ahir i al que em vaig referir en El Pacte no pactat [2], ha merescut comentaris de la premsa.

Mercè Beltran a La Vanguardia [3] destaca que el Govern aspira a augmentar un 37% la despesa en recerca fins el 2012, la qual cosa representa passar de l’1,67% al 2,30% del PIB en quatre anys.

Expansión [4] destaca que l’escenari establert preveu que la inversió total en R+D se situï en 16.204 milions al 2020, més de quatre vegades la despesa actual, de 3.482. Per a això, es pretén que l’Administració Pública protagonitzi la inversió durant els primers anys i impulsi la despesa privada en R+D, que hauria de tenir més pes en els darrers anys del pla. Al finalitzar aquest període, es pretén que la inversió pública assumeixi una tercera part i la inversió privada, la resta.

Hi més cites (La Vanguardia [5], AVUI [6], El Periódico [7], El País [8], Expansión [9], El Mundo [10])

M’he llegit un document del 9 de juliol amb un cert detall. Globalment està bé, però al meu parer està verd. Jo no crec que això es pugui aprovar per l’oposició sense una seriosa negociació, més que res per no deixar tants compromisos en, diem, una espècie de “brindis al sol”. També seria convenient que contractessin a algú que sabés escriure i emprar les paraules amb propietat. Em sembla que el Govern s’hauria d’haver esmerat una mica en polir les coses. I no ho dic pels redactors científics sinó per alguns altres que han de vetllar per la qualitat de les coses que fa el Govern de Catalunya. La feina ben feta no té fronteres. La feina mal feta no té futur. Ho recordeu.