Estudiar Medicina


Enric I. Canela

Llegeixo a El Periódico que les notes de tall de les facultats de Medicina de les universitats catalanes són les més baixes de l’estat, amb excepció de la que té la Universitat del País Basc.

Ho llegeixo després que ja he sentit queixes i crítiques d’algunes famílies d’estudiants que s’han quedat sense plaça.

Com ja he dit algun cop, la nota de tall no la posa la universitat sinó que és, simplement, la nota que té l’estudiant que entra amb la nota més baixa. Depèn de l’oferta i de la nota dels sol·licitants. Com que enguany s’ha augmentat el nombre de places a Catalunya, la nota de tall ha disminuït. Atès que el districte és únic a l’Estat i a més s’admeten els estudiants estrangers en igualtat de condicions, i en alguns casos no han de fer cap mena de selectivitat, porta oberta.

Per resoldre les demandes dels que es queden sense plaça, es podria tendir a augmentar l’oferta, simplement s’aconseguiria que un nombre reduït de catalans hi entressin, però ho farien més de fora. Estic segur que l’any vinent la nota augmentarà i que la proporció d’estudiants de fora creixerà. Costa menys entrar a Catalunya que fora.

Està bé perquè fem un esforça de finançament per tal que els estudiants aragonesos, per posar un exemple, puguin fer la carrera.

Tal com funciona això, aquests estudiants, quan es titulin, no seran metges a Catalunya sinó que retornaran als seus llocs d’origen. O sigui no hem captat talent, sinó que el formem gratis per als altres. Una nova manera de redistribució de recursos.

Jo he defensat més places de Medicina, però això havia d’anar acompanyat de places a altres comunitats. Si, per exemple, Catalunya for l’única comunitat en impartir Medicina, formaríem a tots els futurs metges de l’Estat. Aquest no pot ser el model. No m’ha semblat que des del govern català es demanessin més places a altres comunitats per evitar això.

Han de ser les universitats les que puguin seleccionar els seus estudiants. I a més, el model de pagament dels estudis ha de funcionar d’una altra forma. L’estudiant ha de tenir beca, amb els diners de la matrícula, i pagar-la íntegra. Més beques es clar. Altrament estem fent l’idiota. Clar que alguns defensors de la política redistributiva, suposadament d’esquerres, estan contribuint exactament a les polítiques contràries al que defensen. A més de ser d’esquerres (o de dretes) per fer política s’ha de ser intel·ligent.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació