El sincrotró avança


Enric I. Canela

El Consell de Ministres ha autoritzat avui al Ministeri de Ciència i Innovació a adquirir compromisos de despesa de 193 milions d’euros amb càrrecs a exercicis futurs per a la finalització de la construcció, equipament i explotació del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA que entrarà en funcionament a principis de 2010 a Cerdanyola del Vallès i preveu donar un servei anual a 1.000 investigadors i a empreses d’alta tecnologia.

L’aportació global, finançada al 50 per 100 per cadascuna de les administracions consorciades, és de 390.200.524 euros en el període 2009-2022, dels quals correspon al Ministeri de Ciència i Innovació el 50%. El sincrotró ALBA està inclòs en el Mapa d’Instal·lacions Científiques i Tècniques Singulars.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació