Creixement en R+D espanyol


Enric I. Canela

Publica AOL Noticias que la Fundació de les Caixes d’Estalvis (FUNCAS) adverteix que Espanya encara està lluny d’acomplir l’objectiu fixat de destinar el 2% del PIB a R+D+i per al 2010 i de situar aquesta inversió a l’altura de la mitjana dels països europeus.

En l’última publicació de FUNCAS Las claves de la sanidad futura: Investigación y gestión; (2008), nº 7 (cal comprar el document), el sotsdirector del banc d’ADN del Centre d’Investigació del Càncer de la Universitat de Salamanca, Enrique de Álava, destaca que Espanya compta amb “un gran potencial humà per desenvolupar una recerca biomèdica de gran qualitat”. Assenyala que al 2006 la despesa interna en R+D+i va ascendir a 11.801 milions d’euros, cosa que suposa un 1,2% del PIB i un 16% més que el destinat l’any anterior. Amb tot, De Álava subratlla que l’objectiu d’arribar al 2% de despesa interna R+D+i al 2010 “està encara lluny” i que el percentatge destinat a Espanya és encara inferior al dels països del centre i nord d’Europa, Irlanda o República Txeca i superior als del Portugal, Itàlia, Grècia o Hongria. Per comunitats autònomes, Madrid (1,98% del seu PIB), Navarra (1,92%) i País Basc (1,60%) són les que registren un major esforç en activitats d’R+D+i. L’estudi destaca també el creixement en els últims vint anys de les publicacions científiques i la contribució de les comunitats de Madrid, Catalunya, València i Andalusia per originar el major nombre de cites en les mateixes des de fa trenta anys. Així, diu que entre 1998 i 2006 un terç dels articles sobre biomedicina es van signar en col·laboració internacional, mentre que el grau de col·laboració entre autonomies no va superar el 13% de les publicacions. Per la seva banda, l’investigador espanyol de l’Institut del Càncer de Massachusetts, Jordi Barretina, alerta de la necessitat de “cuidar la pedrera” de científics espanyols i de dotar amb capital humà i recursos suficients els nous centres de recerca biomèdica perquè Espanya no corri el risc de quedar-se endarrerida. En aquesta línia, Barretina recorda que entri 1994 i 2002 Espanya ocupava el lloc nombre onze entre els vint països més productius del món en biomedicina el setè en relació amb altres països europeus, per darrere en ambdós casos d’EUA, Regne Unit, Japó, Alemanya i França. A més, la publicació de FUNCAS recull que en 2005 les administracions públiques van destinar el 5,5% del PIB a Sanitat, el que va suposar més de 50.000 milions d’euros i consolida la despesa sanitària és el segon més quantiós després del de la política de protecció social. A les comunitats autònomes la despesa sanitària en relació amb PIB ha passat de representar el 4,72% al 1999 al 5,05% al 2005, sent Extremadura la que aquest any va registrar un major percentatge (8%) i Madrid la qual menys (3,5%).

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació