Enric I. Canela

Complicat trencaclosques el que ha organitzat el Govern aquest any amb el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2008-2009.

La Conferència General de Política Universitària va acordar “congelar” els preus de les matrícules, cosa que traduït al llenguatge econòmic significa un augment equivalent a l’IPC, i deixava en mans de les comunitats autònomes apujar un 4% més com a màxim.

L’aprovació normalment no és feia en termes de “preu de matrícula” sinó en “preu crèdit”. Jo no hi era i per tant no sé que es va aprovar ni en quins termes, però el Govern català, d’acord amb les universitats, segur, ha fet una interpretació diferent. El que ha fet, en el cas dels nous graus, és equiparar el cost d’un curs complet dels actuals i sobre aquest cost aplicar l’increment (al voltant del 5,45%, no el 5,2% com diu) i dividir aquest resultat per 60, el nombre de crèdits ECTS. Això vol dir que el preu del crèdit del grau l’ha incrementat substancialment respecte al preu del crèdit d’una titulació actual, però no el preu d’un any acadèmic.

Amb que ens trobem? Probablement amb una contradicció entre la lògica i la lletra. Jo crec que el nou crèdit representa més feina i més despesa, per altra banda el cost de la matrícula anual no es modifica més enllà del que s’incrementen les titulacions no adaptades a Bolonya. Una altra lectura ens diu que el govern espanyol va autoritzar l’augment del preu del crèdit només en un 4,2% (més un 4% opcional) sense matisar el tipus de crèdit (potser, però no ho sé). Personalment entenc que aquest augment dóna arguments, segons la lletra, als estudiants anti-bolonya, però no crec que cap raonament lògic ens porti a estar encontra de la posició adoptada per la Generalitat. Una cosa és no augmentar preus del curs universitari i una altra rebaixar aquest cost. Això no té res a veure amb

No podia ser altrament, els estudiants ho denuncien:

1.- La Generalitat puja un 45.89% el preu del crèdit del Grau de Medicina

2.- La Generalitat sube un 45.89% el precio del crédito del Grado en Medicina

Ja veurem com evolucionen les queixes i la resposta del Govern, si la dóna.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació