Enric I. Canela

El dimarts el DOGC va publicar l’ordre per la qual es crea la Facultat d’Economia i Empresa, per fusió de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials, de la UB.

La nova facultat impartirà i organitzarà, de manera completa, els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a l’obtenció dels títols de llicenciat o llicenciada en administració i direcció d’empreses, de llicenciat o llicenciada en economia, de llicenciat o llicenciada en sociologia, de llicenciat o llicenciada en ciències actuarials i financeres (segon cicle), de llicenciat o llicenciada en investigació i tècniques de mercat (segon cicle) i de diplomat o diplomada en estadística.

Han desaparegut dos vells centres de la UB: Empresarials i Econòmiques, em sap greu, és la història, però el temps no perdona.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació