- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Enginyers: Una història interminable

Enric I. Canela

La Vanguardia d’avui publica un article de Mercè Beltran que es titula “Enginyers industrials a la grenya [2]”.

L’article explica que els enginyers tècnics industrials estan farts del procés de Bolonya. He anat seguint el tema i he fet deferents comentaris. El govern espanyol anterior es va equivocar amb els enginyers, no ho va saber endreçar al final de legilatura i l’actual ha heretat la “patata calenta”. L’errada va ser considerar que totes les titulacions han de ser homogènies a l’Estat. La filologia no té res a veure amb l’enginyeria ni la psicologia amb la química. Com  es fan les enginyeries al Regne Unit? I deixem-nos d’històries que aquest és el model de Bolonya, el britànic.

El problema a més està en els col·legis professionals, poders fàctics a l’Estat espanyol provinents d’èpoques que millor oblidar. Com funcionen els registres professionals més enllà dels Pirineus?

Aquest és un estat covard en les reformes, ho ha estat sempre, por a trepitjar l’ull de poll d’algun grup de pressió. Molts enginyers assenyats han dit com havien de ser les coses. No han tingut èxit.