- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Temps de crisi

Enric I. Canela

Al web del Cercle per al Coneixement podeu llegir complet el posicionament [2] que he publicat avui: Temps de crisi.

El resum diu: Els propers mesos es presenten preocupants a Catalunya des del punt de vista polític i econòmic. Les raons són evidents. Estem sumits en una crisi econòmica que difícilment remuntarà fins passat l’estiu del 2010. Malgrat que alguns indicadors mundials puguin fer pensar, de forma optimista, que serà un any abans, això no ocorrerà a Espanya. Potser si a altres països de la Unió Europea.