- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Declaracions buides

Enric I. Canela

Llegia que [2] el director general d’Universitats del Ministeri de Ciència i Innovació, Felipe Pétriz, va destacar abans de cloure una de les sessions de l”Aula d’Estiu Ortega i Gasset. Iniciació a la Universitat”, a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, la importància de la formació en valors, que no és un complement, sinó un component molt benvolgut en els llocs de treball”.

Va dir concretament que la formació en valors durant el període universitari permet, al seu judici, que l’exercici professional estigui acompanyat d’un exercici ètic de la professió. Segons ell, s’ha d’entendre la formació universitària com a formació en coneixements, en capacitats i habilitats, i en valors; és a dir, formació del cap i coneixements de les mans”.

Aquest enfocament de la formació atenent a aquests tres components és l’esperit de Bolonya, sobre el qual descansa la reforma, no només estructural sinó també pel que fa a les metodologies docents.

El director general d’Universitats ha afirmat que el principi en el qual se sustenta la declaració de Bolonya és l’interès per ampliar el saber i el coneixement al llarg de tota la vida, i no només durant el temps que estableixen les titulacions universitàries.

He posat aquesta notícia, d’escàs interès per dues raons, una és que el mes d’agost té poques notícies de contingut i l’altra per dir que no sé si tot això és el que l’interessa escoltar a la gent sobre Bolonya. Imagino que diria alguna cosa més. És preocupant el fet que els càrrecs polítics vagin fent explicacions que, al meu parer, estan bastant buides o, millor, plenes de tòpics.