Enric I. Canela

Tot això sona molt bé. Només m’amoïna un tema menor: el pressupost. Aquest dies s’estan saent els resultats de les sol·licituds de projectes de recerca. Els resultats que conec no són bons. Pel que em diuen, no ho sé del cert, s’estan donant de l’ordre de le meitat dels demanats, amb una reducció de gairebé el 50% de la quantitat sol·licitada i, a més, a diferència del que passava anteriorment, sense becaris. Insisteixo que són dades d’una mostra molt petita i d’un àmbit concret. Si teniu informació, aquest és un bon lloc per abocar-la.

I aquí va el tema:

L’Estratègia Universitat 2015 és una iniciativa que busca la modernització de les universitats mitjançant excel·lència docent i científica, la internacionalització del sistema universitari i la seva implicació en la millora de la innovació. Pretén situar a les nostres millors universitats entre les cent primeres d’Europa i als campus universitaris espanyols globalment més competitius entre els de més prestigi internacional.

La ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, en la seva compareixença davant la premsa al costat de la Vicepresidenta, ha explicat que l’Estratègia Universitat 2015 es concreta en quinze eixos.

En primer lloc, pretén desenvolupar l’Estatut del personal docent investigador i l’Estatut de l’Estudiant. A més, farà èmfasis en la millora de la qualitat, l’eficiència, l’avaluació i la transferència de coneixement. Reforçarà el paper central de la universitat en el canvi de model econòmic i farà corresponsables a les Comunitats Autònomes en la modernització del sistema.

L’objectiu del Govern, segons Garmendia, és impulsar el sistema universitari en el seu conjunt, “particularment a la universitat pública”, i assolir que les millors universitats espanyoles entrin en el nucli de les millors universitats a nivell mundial en l’any 2015

A més, l’Estratègia 2015 permetrà aprofitar millor les oportunitats que s’obren a Espanya en l’actual procés de configuració de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que situarà el nostre sistema universitari entre els més avançats del món en metodologia docent i en flexibilitat per a l’estudiant”.

Un dels eixos centrals de l’Estratègia és el programa Campus de Excel·lència Internacional, model que permetrà la interconnexió de la comunitat universitària amb la societat. Cristina Garmendia ha assenyalat que “partint d’una institució universitària com a concepte del cor del Campus, es dissenyaran entorns en els quals els instituts d’investigació, els centres tecnològics, els hospitals i les empreses col·laboraran amb les entitats acadèmiques”.

Els Continguts de la referència del Consell de Ministres

Estratègia Universitat 2015

L’Estratègia Universitat 2015 per a la modernització del sistema universitari espanyol és una iniciativa que busca la modernització de les universitats, mitjançant l’excel·lència docent i científica, la internacionalització del sistema universitari i la seva implicació en la millora de la innovació, i pretén situar a les nostres millors universitats entre les cent primeres d’Europa i als campus universitaris espanyols globalment més competitius entre els de més prestigi internacional.

L’Estratègia Universitat 2015 és un projecte ambiciós que s’està dissenyant en col·laboració amb les universitats, les Comunitats Autònomes i els agents socials per assolir el major consens possible.

Les línies d’actuació proposada són les següents:

  • Promoure l’especialització i diversificació de les universitats
  • Reforçar el paper social de la universitat
  • Impulsar la mobilitat per a estudiar, formar-se com investigador i treballar en altres països europeus
  • Fomentar l’acostament Universitat-Empresa, potenciant espais comuns d’investigació

Campus d’Excel·lència Internacional

Aquest programa és un dels eixos centrals de l’Estratègia Universitat 2015, amb el qual es pretén modernitzar i millorar la visibilitat internacional dels campus universitaris del segle XXI.

Els Campus d’Excel·lència Internacional formen part d’un programa de millora i modernització de les universitats. Es tracta d’una nova forma de concebre la participació de les universitats i altres agents en la millora de l’economia espanyola, mitjançant l’increment de la qualitat i la potenciació de l’activitat docent i investigadora i del seu grau de visibilitat i atracció internacional. Amb això es busca que les universitats augmentin significativament els resultats de les seves investigacions i projectes i, al mateix temps, tant el sector públic com el privat desenvolupin accions d’innovació, cooperació i internacionalització emmarcades cap a l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses i d’augmentar el grau de reconeixement social a nivell internacional dels nostres centres universitaris.

El model permetrà la interconnexió de la comunitat universitària amb la societat. D’aquesta forma es potenciarà la integració de les iniciatives d’associacions veïnals i altres projectes socials de la regió o districte urbà.

El Programa contindrà diversos subprogrames per als quals el Ministeri de Ciència i Innovació contarà amb la col·laboració d’altres Ministeris. Així, per exemple, comportarà inversions en habitatges universitaris i residències per a investigadors de postgrau de la mà del Ministeri d’Habitatge; actuacions per a la millora de les instal·lacions esportives i d’eliminació de barreres arquitectòniques donades suport pel ministeri d’Educació, Política Social i Esport; o activitats de millora en els edificis històrics i de promoció del patrimoni científic de les universitats donades pel ministeri de Cultura.

El Programa Campus d’Excel·lència Internacional compta amb un finançament inicial de 150 milions d’euros, en préstecs a interès zero a les Comunitats Autònomes, perquè iniciïn la convocatòria d’ajudes destinades a millores dels campus. El calendari inversor s’anirà realitzant de manera progressiva.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació