Enric I. Canela

Es tracta d’un conjunt de bones notícies que només poden quedar enterbolides per la manca de diners. Aquest si que és un repte, aconseguir els recursos necessars. esperarem al dia 18.

La ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, ha presidit avui la reunió del Consell d’Universitats.

La ministra ha anunciat el seu desig de visitar un nombre important d’universitats per informar de primera mà als seus consells de govern sobre l’Estratègia Universitat 2015, així com recollir les aportacions dels distints col·lectius del sistema universitari a la iniciativa. La ministra s’ha ofert a compartir amb els seus òrgans de Govern i col·lectius universitaris que ho desitgin una reflexió sobre els canvis i el grau de modernització que requereix el nostre sistema i especialment sobre el rol protagonista que tindrà la Universitat pública espanyola en el futur del país.

Aquesta estratègia s’articula en un conjunt d’accions impulsades pel govern en estreta col·laboració amb les universitats, les Comunitats Autònomes i els agents socials, amb l’objectiu d’afavorir l’excel·lència docent i investigadora, la qualitat de vida de la comunitat acadèmica i la internacionalització del sistema universitari, millorant la integració dels campus amb els seus entorns locals i territorials.

Comitè d’avaluació internacional

La titular de Ciència i Innovació ha informat de la pròxima la creació d’un comitè internacional que portarà a terme un seguiment anual de l’Estratègia Universitat 2015 i el compliment dels objectius lligats a cadascun dels 15 eixos de l’estratègia. L’objectiu és que sigui un projecte reconegut i avalat internacionalment. Els informes del comitè seran donats a conèixer als agents socials i al parlament, així com a tots els membres de la comunitat universitària.

Finançament

La ministra ha posat en relleu que una part important de la credibilitat d’aquest projecte està relacionada amb la definició del model de finançament. Es tracta de la consecució d’un pla plurianual, amb l’horitzó posat en el 2015, que permeti a la universitat pública acomplir amb les seves funcions actuals, equilibrar el seu estat economico-financer i assumir noves responsabilitats. Ha de ser un model de finançament sostenible i compartit, que garanteixi el servei públic de la universitat i enforteixi el futur de la universitat pública, reconeixent, a més, la recerca de l’excel·lència docent i investigadora.

En aquest sentit ha assenyalat que el nomenament dels integrants de la comissió mixta per a l’estudi del Pla de Finançament de les Universitats, i la celebració de la seva primera reunió, el pròxim 18 de setembre a Toledo, constitueixen el punt de partida d’un treball que serà intens, però que haurà de finalitzar en cinc mesos, i que és absolutament necessari per al compliment dels objectius”.

Campus d’Excel·lència Internacional

D’altra banda, la ministra ha exposat als rectors les línies centrals del programa Campus d’Excel·lència Internacional, un dels principals eixos de l’Estratègia Universitat 2015, amb el que es pretén afrontar reptes com ara l’atracció dels millors estudiants i investigadors i la competència per situar instal·lacions científiques i empreses d’alt valor afegit en els entorns dels campus universitaris. L’objectiu és crear veritables entorns de vida universitària integrada socialment al districte urbà o territori, amb gran qualitat i altes prestacions de serveis i millores energètiques i mediambientals.

Es tracta de promoure l’agregació d’institucions que, compartint un mateix campus, elaborin un projecte estratègic comú amb la finalitat de crear un entorn acadèmic, científic, emprenedor i innovador dirigit a obtenir una alta visibilitat internacional.

Carta Europea de l’Investigador

En la reunió del Consell d’Universitats, s’ha aprovat una resolució per promoure l’adhesió de les universitats espanyoles a la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors. Es tracta d’un document que defineix el paper dels investigadors així com els seus drets i obligacions i es caracteritza per l’amplitud de pretensions, ja que inclou a tots els investigadors de la UE, qualsevol que sigui l’etapa en la qual es trobin o l’àrea de recerca en la que treballin.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació