Enric I. Canela

Llegeixo a El País que Espanya ha arribat a el lloc 23 del rànquing mundial de Competitivitat Tecnològica 2008 i guanya un lloc en relació amb rànquing de 2007, en el qual ocupava el lloc 24. A més d’avançar a Itàlia en aquest rànquing, Espanya obté un lleu increment de dos desenes (46,3 sobre un màxim de 100) pel que fa a 2007 en el conjunt de les diferents variables que determina el nivell de competitivitat tecnològica dels països. Són dades revelades en un estudi publicat per The Economist Intelligence Unit (EIU) i patrocinat per Business Programari Alliance (BSA). L’informe no l’he pogut llegir perquè és d pagament.

L’estudi avalua i compara la situació de la indústries de la Tecnologia de la Informació en 66 països per determinar en quina mesura estan potenciant la competitivitat tecnològica en el sector.

L’estudi revela que Espanya manté una bona posició pel que fa a entorn global de negoci (81 punts sobre 100), capital humà (61,2 sobre 100) i marc legal adequat (74,5 sobre 100). En aquests tres aspectes, l’Estat espanyol figura entre els 20 primers dels 66 països analitzats; no obstant això, obté els seus pitjors registres en els capítols d’infraestructura tecnològica (31,2 sobre 100) i, especialment, com a entorn favorable a R+D (3,9 sobre 100).

El tema de l’entorn favorable és francament penós. En aquest tema els governs no fan el que toca. L’estratègia que està dissenyant el Miniteri de Ciència i Innovació podria funcionar si el recursos hi apareixen.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació