- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

El concepte de la universalitat de la recerca

Enric I. Canela

La teoria de la unitat contra l’autonomia. Un debat etern. La ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, ha dit [2] avui que avançar cap a la transferència de les competències en Innovació i Tecnologia al País Basc suposa caminar cap a la fragmentació, el que va en sentit oposat al camí que estem recorrent a Europa.

És difícil pensar com els investigadors i els centres de recerca podrien plantar cara millor als reptes que es plantegen des d’una comunitat autònoma en la que els seus programes de recerca i la seva normativa estiguessin desacoblats del conjunt de l’Estat.

Aquest és un tema de debat que no s’acaba mai. A Catalunya ja es va plantejar fa temps. No és un problema només de mida, que també, sinó de diners. És un tema de mentalitat. Dinamarca no podria fer mai recerca, però resulta que en fa. Que em dieu del clúster Copenhaguen – Estocolm?