- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Presupostos per a R+D+i restrictius

Enric I. Canela

Avui s’han presentat per part del govern espanyol els Pressuposto Generals de l’Estat per al 2009 [2] (i 2 [3]). Uns pressupostos molt restrictius. Segons el projecte legislatiu aprovat pel Consell de Ministres, la despesa pública total augmentarà en 2009 el 3,3 per cent.

Cristina Garmendia [4], ha considerat suficient la dotació del ministeri de Ciència i Innovació, tot i que no creixerà respecte a l’exercici previ. Ha dit que el pressupost per a universitats, recerca i innovació no disminuirà.

La ministra ha comentat, a causa de la conjuntura, els de l’any que ve seran uns Pressupostos restrictius, que no tenen res a veure amb els de la legislatura anterior, quan les polítiques de ciència i recerca van arribar a experimentar augments anuals de l’15%

La inversió pública en aquest àmbit està ja a la mitjana europea  per la qual cosa ara correspon intensificar l’esforç del sector privat per assolir l’objectiu d’igualar la seva aportació a la de les administracions.

En els últims dos anys, segons la ministra, la inversió privada en Recerca, Desenvolupament i Innovació avança amb taxes superiors al 2%.

Ja es preveia que això no aniria bé. La ministra vol transmetre un optimisme, està bé, però encara el sector públic ha d’estirar molt, malgrat que digui que la inversió pública ja està a la mitjana europea. La qüestió és situar-se a la zona dels països més desenvolupats, encara que sigui a la cua. Altra cosa, si a sobre la inversió privada és inferior, és anar endarrere.