Suport a l’R+D empresarial


Enric I. Canela

El Govern ha acordat avui destinar 107 milions d’euros al finançament de projectes d’R+D+i realitzats per empreses a Catalunya a través de tres noves modalitats de préstec. Aquestes línies de crèdit les atorgarà l’agència ACC1Ó, de suport a l’empresa, i seran gestionades per l’Institut Català de Finances (ICF) i altres entitats financeres.

Les modalitats de préstec d’aquesta nova línia de finançament són les següents:

  • Línia de finançament per a projectes estratègics conjunts de R+D: Es tracta d’una línia de 10 milions d’euros de préstecs directes atorgats per ACC1Ó/CIDEM/COPCA i formalitzats i gestionats per l’Institut Català de Finances. Els crèdits no necessitaran de cap aval, però s’hauran de constituir garanties sobre els actius materials i immaterials de les empreses concessionàries, com ara llicències, patents i contractes amb tercers, que resultin del desenvolupament dels projectes finançats amb aquests préstecs. Els projectes s’hauran de presentar de manera conjunta per agrupacions d’empreses o agents de l’entorn. Dins de l’agrupació hi ha d’haver necessàriament dues empreses privades no vinculades que desenvolupin el projecte i participin en el seu finançament.
  • Línia de finançament per a projectes estratègics individuals de R+D: En aquest cas es tracta d’una línia de 40 milions d’euros de préstecs directes atorgats per ACC1Ó/CIDEM/COPCA i formalitzats i gestionats per l’ICF, que comptin amb garantia suficient a criteri de l’ICF.
  • Línia de finançament per a projectes de R+D+i: Consisteix en una línia de 57 milions d’euros de préstecs atorgats per entitats financeres en condicions preferents, que comportarà la signatura d’un conveni entre ACC1Ó CIDEM/COPCA, l’ICF i les entitats financeres col·laboradores per tal de definir la participació de cadascuna de les parts, el procediment per a l’atorgament dels préstecs i les condicions dels mateixos.

Semblen bones mesures, caldrà llegir la lletra petita: interès, terminis, import màxim i nombre de projectes finançables, què és estratègic, etc. En tot cas, podria ser positiu.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació