Enric I. Canela

L’AVUI explica que el conflicte sobre la reforma dels nous títols d’enginyeria entra en vies de solució.

Diu el diari que el ministeri confia a aprovar en dues o tres setmanes les directrius dels nous plans d’estudi. Sembla que modifica la proposta per satisfer els col·legis professionals

Francament, tot plegat em sembla de pena.

S’han introduït algunes modificacions a les fitxes que defineixen els nous continguts i competències de les enginyeries (elaborades per una comissió de rectors) per apropar el redactat a les demandes de l’enginyeria tècnica. El ministeri ja hauria tramès aquests canvis a la comissió de rectors (entre els quals figura el de la UPC, Antoni Giró), a l’espera que en dos o tres dies la comissió pogués donar-hi el seu vistiplau per posar tot seguit el document a exposició pública durant els 15 dies preceptius abans de la seva aprovació. L’oposició a la proposta dels rectors ha estat liderada pels col·legis professionals d’enginyeria tècnica industrial, que esgrimeixen que el nou grau d’enginyeria plantejat per les universitats impulsa un títol buit de competències professionals que, en contra de l’esperit de Bolonya, impedeix que els titulats puguin exercir professionalment un cop acabats els estudis. Antoni Giró acusa, en canvi, els col·legis professionals de posar pals a les rodes a una proposta que va ser consensuada amb totes les parts, anteposant els seus interessos corporativistes.

Jo no sé qui té raó, però el que si sé és que a Europa les coses no són com defensen els col·legis professionals. Fa uns quatre anys, temps del PP, ja vai avisar al Consell de Coordinació universitària que això no anava per bon camí. A Europa el tema de les enginyeries es tracta diferent.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació