Plans espanyols en R+D+i


Enric I. Canela

Hem llegit aquests dies que el govern espanyol manté l’objectiu fixat en anys anteriors: que la despesa en R+D+i arribi al 2% del PIB i que el 55% de la despesa en aquestes partides procedeixi de les empreses privades en 2010.

La despesa assignada a l’R+D+i compta amb un pressupost de 8.191 milions d’euros en 2009. Malgrat que representa un increment de 515 milions respecte a 2008 (un 6,7% més), és menys de la meitat de l’increment que va experimentar un any abans (un 14,7%) i està per sota dels dos anteriors, en els que va créixer a un ritme de dos dígits.

Jo no sé si amb això s’arribarà. El tema no és tant quant han de créixer els diners que destina l’administració pública a l’R+D+i, que si han d’augmentar, sinó quines són les eines que fan que es destinin més recursos privats. Com diu més avall aquesta notícia, s’hi posaran algunes, però amb quin convenciment? No tinc cap dubte de l’esforç que faran els responsables de Ciència i Innovació, però els altres ministeris seguiran? Ho dubto.

Pedro Solbes va assenyalar durant la presentació dels comptes anuals la importància d’aquesta despesa per al canvi del model productiu a Espanya, fins ara molt centrat en la construcció i en els serveis. Amb aquesta partida el Govern ofereix als agents socials una senyal de compromís amb aquesta política i pretén situar Espanya entre les deu potències del coneixement del món en 2020.

Enfront de la disminució en la despesa, el govern mantindrà dos instruments dirigits a l’estalvi de les empreses. En primer lloc, les deduccions fiscals per R+D+i, vigents fins al 31 de desembre de 2011, que suposaran, segons els càlculs de l’executiu, un estalvi de 253 milions per a les empreses. En segon lloc, destinarà cinc milions d’euros en bonificacions a la Seguretat Social per a aquelles empreses privades que contractin personal investigador.

De la mateixa manera, preveu tenir elaborada en el primer semestre del 2009 la nova llei de Ciència, en la qual contempla introduir forts incentius fiscals per impulsar el mecenatge empresarial a la universitat.

El Pla Nacional d’R+D+i 2008-2011, que serà gestionat pel Ministeri de Ciència i Innovació, agafa el relleu del programa Ingenio, que ha permès multiplicar per 2,6 els recursos destinats a la R+D+i entre 2004 i 2008. El Pla Nacional donarà continuïtat als tres programes en marxa: Cenit (cooperació público-privada), Consolider (augment de la grandària dels grups de recerca) i Avança (convergència en societat de la informació amb països més avançats).

Entre les novetats destaca la simplificació de convocatòries d’ajuts (que passen de 100 a 20) i l’aposta per cinc sectors, considerats prioritaris (salut, biotecnologia, energia i canvi climàtic, tecnologies de la informació i comunicació, nanotecnologia i nous materials).

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació