- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Res, sense català

Enric I. Canela

Llegeixo que [2] els rectors Moreso i Ferrer, de la UPF i la UAB, respectivament, han ratificat en una reunió celebrada a Barcelona amb els rectors de la Universitat Autònoma de Madrid i de la Universitat Carles III (Aliança AU4) la seva postura de no exigir el nivell de català C als professors universitaris nouvinguts a Catalunya, per considerar que no és una mida raonable. Aquesta posició és compatible amb l’acreditació de cert coneixement del català si els professors continuen la seva estada a Catalunya de forma prolongada, per la qual cosa les dues universitats facilitaran cursos de divers nivell, ha dit Ferrer.

Si i no. Una cosa és dir i altra fer. Està bé no exigir-ho el dia que arriben, en general al món no es fa, però si després si han de ser professors. I si a algú no li agrada que s’hi posi fulles, la llei s’ha de complir. Clar que igual el Tribunal Constitucional els dóna la raó, però ja arribarà la independència.