Enric I. Canela

Ahir vaig escriure Rànquings universitaris parcials i de sistema. Es tractava d’un comentari preliminar pel que fa al rànquing QS Thomson sobre la fortalesa dels sistemes estatals.

Avui he estudiat amb més calma com s’elabora aquest rànquing. No és un rànquing que analitzi una universitat concreta sinó el conjunt del sistema universitari d’un estat. Val a dir que és una llàstima que no pugui extreure la informació necessària per avaluar la posició de Catalunya. Com ja vaig indicar, l’estat espanyol ocupa el lloc 26 darrera d’EUA, Regne Unit, Austràlia, Alemanya, Canadà, Japó, França, Països Baixos, Corea del Sud, Suècia, Suïssa, Itàlia, Bèlgica, Nova Zelanda, Xina, Hong Kong, Irlanda, Finlàndia, Taiwan, Àustria, Dinamarca, Tailàndia, Israel, India, Singapur, Malàisia, Brasil,

Fa servir quatre indicadors que ponderen igual. Són, System, Access, Flagship i Economic.

System s’obté sumant el nombre d’institucions que es troben entre les 500 primeres del món, per a cada país, i dividint-lo per la posició mitjana d’aquestes institucions. L’Estat espanyol ocupa la posició 23.

Acces mesura tenir places suficients a les universitats d’un estàndard internacionalment reconegut. Aquest indicador es calcula e base al nombre d places a les universitats de l’estat en les universitats situades entre les 500 primeres del món (Estudiants a temps complet) dividit per l’arrel quadrada de la població. L’Estat espanyol ocupa la posició 35.

Flagship mesura si un estat concentra els seus recursos en una universitat, considerada insígnia o bé els dilueix. Es pren una puntuació normalitzada del rendiment de la universitat principal de l’estat. En el cas espanyol seria la UB. L’Estat espanyol ocupa la posició 29.

Economic mesura l’èmfasi que posa l’estat en el sistema universitari i el rendiment d’aquests recursos. Dóna 5 punts per a una universitat en el top 100, 4 punts de 101-200, 3 punts de 201-300, 301-400 per 2 i 1 per 401-500 i la suma la divideix pel PIB. L’Estat espanyol ocupa la posició 26.

La mediocritat és clar. Dins d’Europa, a la cua. A vegades als espanyols els agrada comparar-se amb Itàlia. Aquest país ocupa el lloc 12. Catalunya, sens dubte, estaria en millor lloc tot i la feblesa del nostre sistema.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació