Enric I. Canela

Ángel Ferrández Izquierdo, catedràtic de la Universitat de Múrcia va escriure fa uns dies un article sobre els riscs que el procés de Bolonya poc comportar sobre la recerca.

Sabeu que soc favorable al procés de convergència, però també que si les coses no es fan amb els recursos adients hi ha un risc. L’articulista ho explica molt bé. En un paràgraf diu:

Si no s’aporten els recursos addicionals necessaris, resultarà impossible contractar personal de suport a la càrrega addicional en docència, tutories i exàmens, assumpte que urgeix resoldre per evitar la competència entre l’Espai Europeu d’Educació Superior i l’Espai Europeu de Recerca, cosa que posaria en perill la qualitat de l’educació universitària. La millora de la qualitat de la docència a Europa no ha de basar-se en el deteriorament de la qualitat de la recerca.

Millor no es pot dir.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació